Rekrutacja

Rekrutacja

Rodziców chcących zapisać dziecko do naszej placówki prosimy o kontakt telefoniczny:

728-717-252

Opłaty

Klasa „0”

Opłata miesięczna płatna przez 11 miesięcy do 12 dnia każdego miesiąca w roku szkolnym 2018/2019:

 - 300,00 zł – pobyt dziecka do 5 godzin dziennie

zajęcia dodatkowo płatne:

 • rytmika – 20,00 zł
 • Helen Doron – 25,00 zł

Stawka żywieniowa wynosi 6,00 zł dziennie, może być odliczona w przypadku nieobecności dziecka zgłoszonym telefonicznie do godz. 8.30 danego dnia

- 450,00 zł – pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie.

Wszystkie zajęcia w cenie czesnego

Stawka za wyżywienie wynosi 8,00 zł dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, napoje). Może być odliczona w przypadku nieobecności dziecka  zgłoszonym telefonicznie do godz. 8.30 danego dnia.

Opłata edukacyjna, jednorazowa, bezzwrotna  – 200,00 zł zawiera:

 • rezerwację miejsca
 • karty pracy realizujące podstawę programową
 • materiały dodatkowe do zajęć z języka angielskiego
 • roczne ubezpieczenia

Nr konta: PKO BP Inteligo: 50 1020 5558 1111 1175 5480 0095 z dopiskiem: opłata edukacyjna imię i nazwisko dziecka

Klasa I

Opłata miesięczna płatna przez 11 miesięcy do 12 dnia każdego miesiąca w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:

 - czesne 590,00 zł

Stawka dzienna za dwudaniowy obiad i napoje – 7,00 zł dziennie

Opłata edukacyjna, za cały okres edukacji, bezzwrotna – 500,00 zł

Nr konta: ING Bank Śląski: 24 1050 1764 1000 00 92 2686 6409 z dopiskiem: opłata edukacyjna imię i nazwisko dziecka

Jak zgłosić dziecko do szkoły?

 1. Karta zgłoszeniowa

  Dostarczyć kartę zgłoszenia w formie papierowej lub wypełnić E-Kartę zgłoszenia

 2. Wpłata

  Wpłacić opłatę edukacyjną na nr konta  PKO BP Inteligo: 50 1020 5558 1111 1175 5480 0095 - klasa 0 lub ING Bank Śląski 24 1050 1764 1000 00 92 2686 6409 -  klasa I, z dopiskiem: opłata edukacyjna imię i nazwisko dziecka

 3. Regulaminy

  Podpisać umowę o świadczeniu usług edukacyjnych i zapoznać się z regulaminami obowiązującymi w Szkole