Zajęcia w naszej szkole

Godziny dodatkowe

dajemy naszym uczniom dodatkowy czas na opanowanie podstawy programowej. W tygodniu nauczyciel ma do dyspozycji ponadprogramowe godziny w czasie których ma możliwość powtórzenia i utrwalenia poznanego wcześniej przez dzieci materiału, oraz indywidualizację procesu nauczania.