Zajęcia w naszej szkole

Rytmika

to rodzaj edukacji muzycznej dzieci polegającej na wyrażaniu muzyki ruchem. Metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu potrzeby ruchu i aktywności tkwiącej w dziecku – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę. Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapii.